Protocollen

Wanneer wij persoonsgegevens uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader voor deze verwerking vast in een protocol. Op deze pagina vind u een overzicht terug van de protocollen tussen schuldbemiddeling Waasland en andere overheden.

Wat is een protocol?

Een protocol is een overeenkomst waarin twee of meer overheidsinstanties hun afspraken vastleggen omtrent de uitwisseling van bepaalde persoonsgegevens. Elk protocol identificeert de deelnemende partijen, schetst de context van de uitwisseling, geeft aan voor welk doel en op welke gronden de uitwisseling plaatsvindt en welke beveiligingsmaatregelen daarvoor worden getroffen.

Contact

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

Erkenningsnummer 14AF/74/03029
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas

  03 778 62 40
  info@schuldbemiddelingwaasland.be

logo small

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland