De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan en de rechtbank brengt alle betrokken partijen er van op de hoogte dat u toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling.

Alle instanties en/of personen die u gelden verschuldigd zijn (zoals werkgever, vakbond, mutualiteit, vakantiefonds, onderhoudsplichtigen,...) moeten deze gelden op de schuldbemiddelingsrekening storten. De schuldbemiddelaar beheert uw inkomsten en uitgaven. U mag zelf geen schulden meer afbetalen. De schuldeisers kunnen behoudens enkele uitzonderingen geen uitvoerend beslag meer leggen (bijvoorbeeld loonbeslag). De intresten lopen niet meer verder.

De schuldeisers delen aan de schuldbemiddelaar mee hoeveel de openstaande schuld bedraagt door middel van een aangifte van schuldvordering.

 

Contact

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

Erkenningsnummer 14AF/74/03029
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas

  03 778 62 40
  info@schuldbemiddelingwaasland.be

logo small

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland