De schuldbemiddelaar stelt op basis van de aangegeven schuldvorderingen een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling op.
Dit is een afbetalingsplan dat voorziet in de wijze van afbetaling van uw schulden en alle mogelijke maatregelen kan omvatten om de schuldenlast maximaal te kunnen aanzuiveren:

  • een woning zoeken met lagere huurprijs;
  • inkomsten verhogen door een tewerkstelling te bekomen;
  • ...De duurtijd van het ontwerp is normaliter maximum zeven jaar vanaf de datum waarop u bent toegelaten tot de procedure. Indien alle partijen het eens zijn met het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, wordt dit bekrachtigd door de rechtbank, waarna de schuldbemiddelaar start met de uitvoering er van. Eventuele wijzigingen in uw financiële situatie (zoals onvrijwillig verlies van werk, tewerkstelling na periode van werkloosheid,...) kunnen tot een herziening van de minnelijke aanzuiveringsregeling leiden.

 

Contact

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

Erkenningsnummer 14AF/74/03029
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas

  03 778 62 40
  info@schuldbemiddelingwaasland.be

logo small

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland