Indien er geen minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand komt dan legt de rechter een afbetalingsplan op onder de vorm van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling. De minimale looptijd is drie jaar. De maximale looptijd is normaliter vijf jaar. De rechter kan een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden toestaan, eventueel afhankelijk gesteld van bepaalde voorwaarden.

Een volledige kwijtschelding van schulden is eerder uitzonderlijk en kan enkel worden toegekend indien er geen enkele afbetalingsmogelijkheid bestaat en deze toestand in de toekomst ongewijzigd blijft. In dit geval kan de rechter tevens begeleidingsmaatregelen opleggen met een maximale duurtijd van vijf jaar.

Opgelet! Een kwijtschelding van schulden is pas definitief verworven indien u gedurende de gerechtelijke aanzuiveringsregeling niet tot beter fortuin komt. Indien uw financiële situatie verbetert, zal de rechter de regeling herzien.

Voor een aantal schulden staat men nooit enige kwijtschelding toe (zoals schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf, …) .

 

Contact

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

Erkenningsnummer 14AF/74/03029
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99  9100 Sint-Niklaas

  03 778 62 40
  info@schuldbemiddelingwaasland.be

logo small

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland